by admin admin

پمپ خلا حلقه مایع نوعی پمپ است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. برای به دست آوردن بهترین کارایی و نگهداری مناسب از این نوع از پمپ‌ها، باید نکاتی را رعایت کرد. در زمانی که تصمیم به خرید یکی از این پمپ‌ها داشته باشید نیز داشتن اطلاعات می‌تواند در زمان انتخاب نوع مناسب به شما کمک کند. در زیر گازهایی که پمپ خلا آنها را پمپاژ می‌کند، آورده شده است.

قبل از هر کاری در مورد الزامات مورد نیاز شما و پمپ تحقیق کنید. از آنجا که پمپ خلاء دارای انواع مختلفی است، بنابراین، گاهی اوقات ممکن است پمپی را انتخاب کنید که نتواند الزامات پمپاژ را برآورده کند و به ترکیب کردن چندین پمپ مکمل برای پاسخگویی به الزامات پمپاژ نیاز باشد.

پمپی که دارای قدرت بالایی برای پمپاژ هیدروژن است و پمپ یونی سه لایه (یا پمپ یون قطبی نامتقارن کاتدی) که دارای پمپاژ مشخصی برای آرگون باشد، ترکیب این دو، دستگاه وکیومی می‌سازد که قادر به ایجاد خلا بهتری است.

علاوه بر این، برخی از پمپ‌های خلاء نمی‌توانند تحت فشار جو کار کنند و نیاز به پمپی دارند که به عنوان پیش خلاء کار کند. برخی از پمپ‌های خلاء دارای فشار خروجی پایین‌تر از فشار جو هستند و نیاز به پمپ دیگری دارند تا بتوانند کارایی بهتری داشته باشند، بنابراین باید از ترکیب پمپ استفاده کنید.

چه گازهایی را می‌توان با پمپ خلاء حلقه مایع پمپاژ کرد؟

همان طور که برای همه مشخص است، راندمان کاری پمپ خلاء حلقه مایع بالا است، می‌توان بسیاری از گاز را با استفاده از این نوع پمپ، پمپاژ کرد. در زیر نمونه‌هایی از گازهای مختلفی که این پمپ‌ها می‌توانند آنها را پمپاژ کنند، آورده شده است.

  1. گاز تولید شده در طی فرآیند سیستم خلاء پمپ خلاء حلقه مایع

این شامل گازهای ساطع شده توسط مواد در طی فرایند کار این سیستم و آنهایی است که طبق فرآیند مورد نیاز وارد می‌شوند و همچنین گازهای تبخیر شده مایع یا جامد موجود در سیستم خلاء.

  1. هوایی که در ابتدا در سیستم خلاء پمپ خلاء حلقه مایع وجود داشته است

در سیستم خلاء پمپ خلاء حلقه مایع، محفظه خلاء و خط لوله خلاء در ابتدا حاوی مقدار مشخصی از هوا است که از گازهای مختلفی تشکیل شده است. در مراحل اولیه پمپاژ، هوای موجود در سیستم، بار اصلی سیستم خلاء هستند و همچنین مولکول‌هایی هستند که توسط سیستم پمپ شده و به بیرون پمپ انتقال داده می‌شوند.

  1. نشت هوا در سیستم خلاء پمپ خلاء حلقه مایع

گاز نشتی شامل نشت هوا در سیستم خلاء از طریق اتصالات بسته شده خلاء و یا راه‌های مختلفی است که هوا می‌تواند به سیستم نفوذ کند.

  1. گازهای دفع شده از سطح مواد مختلف سیستم خلاء پمپ خلاء حلقه مایع

تحت فشار عادی، سطح مواد در سیستم خلاء پمپ خلاء حلقه مایع بخشی از گاز را جذب و حل می‌کند. در فشار منفی، این گاز دوباره آزاد می‌شود. میزان دبی آن با خاصیت مواد، فن آوری تصفیه و حالت سطح مواد مرتبط بوده و در سیستم‌های مختلف مقدار این گاز متفاوت است

  1. هوای موجود در سیستم پمپ خلاء حلقه مایع که در مواد موجود نفوذ کرده است

اتفاق خواهد افتاد که در محلول انتقال، هوا نفوذ کرده و حل شده. بنابراین هوا با استفاده از ساختار دیواره پمپ خلاء حلقه مایع، به درون سیستم خلاء نفوذ کرده و در محلول انتقال حل می‌شود.

با استفاده از پمپ خلاء حلقه مایع می‌توان گازهای مختلفی را پمپاژ کرد. علاوه بر فرآیند پمپاژ گازهای مختلف، این پمپ‌ها هوای موجود در سیستم و هوایی که به این سیستم نفوذ کرده را هم به خوبی تخلیه می‌کنند. برای کاربردهای مختلف می‌توان از این پمپ‌ها استفاده کرد.