— One Comment —

  1. بسیاری جای تشکر و قدردانی دارد .همکاری وخرید محصولات مورد نیاز .بخصوص واز جناب مهندس قاطع .
    شرکت تولیدی وصنعتی مهاجر غرب .همدان شهرک صنهتی بهاران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.