The largest manufacturer of Blowers

Vacuum pumps & Compressors

Representation

Atlas Copco products

Certificate

ISO 9001-2015

راهنمای انتخاب پمپ مکش

هنگام انتخاب پمپ مکش مناسب، ابتدا سطح مکش و فشار مورد نیازتان را تعیین کنید. به طور مثال پمپ‌های مکش آزمایشگاهی یا مورد استفاده در صنایع تصفیه، پمپ‌هایی کاربردی عمومی و خاص برای کاربردهای آزمایشگاه یا هر جایی که به مکش کمی نیاز دارید، هستند. بیشتر پمپ‌های آزمایشگاهی یا مورد استفاده در صنایع تصفیه، دارای هر دو قابلیت مکش و فشار هستند. انتخاب پمپ مکش وابسته به نوع کاربردهای آزمایشگاهی یا صنعتی آن است. از طرفی پمپ وکیوم در بسیاری از برنامه‌های کاربردی که به مکش بالاتر نیاز دارند، استفاده می‌شوند.

در وهله دوم، ظرفیت هوای آزاد را تعیین کنید. هرچه ظرفیت هوای آزاد بیشتر باشد با سرعت بیشتری در محفظه تخلیه می‌شود. همچنین این نکته را در نظر بگیرید که آیا به پمپ روانکاری شوده یا غیر روانکاری شونده نیاز دارید.

پمپ‌های روانکاری شونده ظرفیت‌های بالاتر، سطح مکش بالاتر و صدای کمتری را ایجاد می‌کنند؛ اما سیستم تخلیه شده را آلوده کرده و علاوه بر این به عملیات نگهداری بیشتری نیاز دارند. برای ایجاد مکش در سیستم‌های تمیزکاری که به نگهداری کمتری نیاز داشته باشند از پمپ غیر روانکاری شده استفاده کنید.

اهمیت میزان مکش در انتخاب پمپ

انتخاب پمپ مکش مناسب برای کاربری مورد نظر شما به میزان مکش مورد نظر شما بستگی دارد:

مکش نهایی تا 0.3 mbar) 0.2 Torr): پمپ‌های مکش دیافراگمی، پمپ‌های مکش پیستونی، پمپ‌های خلاء

مکش نهایی تا 2*mbar) 1.5 * Torr): پمپ‌های مکش دوار Vane

مکش نهایی تا 1*mbar) 7.5* Torr): پمپ‌های مکش توربو مولکولی

همچنین ویژگی‌های زیر را در نظر بگیرید، که ممکن است به انتخاب پمپ مکش مناسب برای شما کمک کنند:

سازگاری شیمیایی پمپ مکش

سازگاری گازهای مورد استفاده در پمپ و هرگونه مشکل احتمالی با فرآیند گازی (مانند رطوبت)، سرعت پمپاژ (جریان حجم) و فشار مورد نیاز را در نظر بگیرید. با استفاده از معادله Q (بار گاز) = S (سرعت پمپاژ) محاسبه سرعت پمپ خلا برای تولید هر دو سرعت پمپاژ مورد نیاز (جریان حجم) و توان (جریان انبوه) در برابر نیازهای فرآیند مورد نظر خود ارزیابی کنید.

نصب پمپ

اتصالات درگاه و الزامات تجهیزات جانبی مانند روکش پمپ را در انتخاب خود در نظر بگیرید.

تعمیر و نگهداری پمپ

این مورد مهم شامل فرکانس چرخه‌های نگهداری و تخصص لازم برای انجام خدمات است هزینه‌ها نه تنها  شامل قیمت اولیه خرید پمپ خلا است بلکه شامل هزینه‌های عملیاتی و چرخه نگهداری را شامل می‌شوند که باید مورد توجه قرار بگیرد.